Veritas Shoes – Công ty Cổ Phần Veritas Shoes Việt Nam

Veritas Shoes – Công ty Cổ Phần Veritas Shoes Việt Nam

Gới thiệu công ty:

Verits Shoes Vietnam chuyên sản xuất các sản phẩm được làm từ nguyên liệu thân thiện với môi trường như bã cà phê và ly nhựa dùng 1 lần đã qua sử dụng. Hiện chúng ta đã cho ra mắt 2 sản phẩm là ShoeX – giày làm từ cà phề , AirX – khẩu trang làm từ cà phê và cuối năm nay. chúng ta sẽ cho ra mắt sản phẩm ly làm từ cà phê.

Sản phẩm trưng bày: ShoeX – giày cà phê, AirX – khẩu trang cà phê, Ly làm từ cà phê

Company Introduction:

Veritas Shoes Vietnam Joint Stock Company specializes in manufacturing and supplying textile products from eco-friendly materials coffee grounds and disposable cups. We have launched two products, which is AirX – coffee mask and ShoeX – coffee shoes and the new product is going to launch at the end of this year, that is coffee cups.

Exhibit Product: ShoeX – Coffee Shoes, AirX – Coffee Masks, Coffee Cups

Liên hệ/Contact:

Công ty Cổ Phần Veritas Shoes Việt Nam

(Veritas Shoes Vietnam Joint Stock Company)

384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4

https://shoex.net/

hello@airxcoffee.com

0938963363

Mr Le Van Hieu – 0947721709


Danh mục triển lãm

Khu vực triển lãm

Năm