KHÁM PHÁ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM!

Chương trình Triển lãm

Triển Lãm Quốc Tế 2018 tại Việt Nam bao gồm nhiều chương trình thương mại khác nhau với những trải nghiệm chưa từng có dành cho cả người tham gia lẫn khách tham quan.

LIÊN HỆ

  • Coex Vietnam Office
    Ms. Phạm Hoàng My
  • +84-8-2221-7621
    +84-9-0390-4903
  • hoangmy@coex.vn
1
2
3
4
5
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search