KHÁM PHÁ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM!

Đăng Ký Đơn Vị Triển Lãm

Để đăng ký tham gia triển lãm tại Triển lãm Quốc tế Cà phê tại Việt Nam 2018 và hoàn tất thủ tục thanh toán làm đơn vị triển lãm, vui lòng thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Gửi Đơn Đăng Ký Đơn Vị Triển Lãm

Tải và hoàn thiện Hợp Đồng & Mẫu Đăng Ký Đơn Vị Triển Lãm, sau đó gửi cho Phòng Hành Chính củaTriển lãm Quốc tế Cà phê tại Việt Nam 2018 qua Fax (82-2-69444-8302) hoặc thư điện tử ([email protected][email protected])

Hạn đăng ký sớm:
31/05/2018 [Xem Gian hàng tại Booth Options]
Hạn đăng ký chung: 31/08/2018

Xin lưu ý: Các đơn vị triển lãm đến trước được đăng ký trước. Các hạn đăng ký có thể thay đổi nếu nhu cầu triển lãm vượt mức khả dụng.

Bước 2: Thanh Toán

Sau khi nộp đơn đăng ký triển lãm, bạn sẽ nhận được hóa đơn tổng chi phí tham gia triển lãm của bạn. Phí tham gia triển lãm bao gồm phí gian hàng và phí tiện ích, phí này phải được thanh toán tới Phòng Hành Chính của Triển lãm Quốc tế Cà phê tại Việt Nam 2017 trước ngày 10/10/2018.

Vui lòng chuyển khoản theo thông tin dưới đây:

Số tài khoản Tên Ngân Hàng Chủ tài khoản Mã SWIFT
342-05-000470 SHINHAN BANK, World Trade Center Branch, SEOUL, KOREA COEX SHBKKRSE

*Xin vui lòng gửi cho chúng tôi hoá đơn chuyển khoản để bảo đảm.

Những Cột Mốc Cần Ghi Nhớ

Hạn đăng ký sớm: 31/05/2018
Hạn đăng ký chung: 31/08/2018
Hạn chót đăng ký: 30/09/2018

Các Yêu Cầu của Đơn Vị Triển Lãm

Đối với các yêu cầu liên quan đến hoạt động triển lãm tại Triển lãm Quốc tế Cà phê tại Việt Nam 2018, vui lòng liên hệ với Ban Tổ Chức của Coex tại Việt Nam theo thông tin dưới đây:

  • Coex Vietnam OfficeMs. Phạm Hoàng My
  • +84-8-2221-7628+84-9-0390-4903
  • hoangmy@coex.vn
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search