ĐĂNG KÝ THAM GIA TRIỂN LÃM 2017

Các Mẫu Văn Bản & Hướng Dẫn

Tại đây, bạn sẽ có danh sách đầy đủ các biểu mẫu và hướng dẫn cần thiết để tham gia triển lãm tại Triển lãm Quốc tế Cà phê tại Việt Nam. Vui lòng đảm bảo đã tải và hiểu rõ nội dung của Hướng Dẫn Đơn Vị Triển Lãm.

TÊN HỒ SƠ Download HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ
Brochure Triển lãm Quốc tế Cà phê tại Việt Nam 2019 (ENG) Download
Exhibitor Application and Contract 2019 (ENG)  Download
 Summary Report 2018  Download
Marketing Report 2018 Download
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search