KHÁM PHÁ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM!

Liên hệ

Mọi thắc mắc liên quan đến Triển Lãm Quốc Tế về Cà Phê tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua.

  • Ms. Phạm Hoàng My
  • Coex Vietnam Office
  • +84-8-2221-7628/ +84-9-0390-4903
  • hoangmy@coex.vn
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search