PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

Những tin tức cập nhật về triển lãm

Họp Báo

Buổi họp báo của  “Triển lãm Quốc tế Cà phê tại Việt Nam” sẽ được thông báo với các báo chí trong và ngoài nước, cùng các tài liệu liên quan.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đăng ký khách tham quan báo chí chính thức, vui lòng liên hệ:

  • Coex Vietnam OfficeMs. Phạm Hoàng My
  • +84-8-2221-7628+84-9-0390-4903
  • hoangmy@coex.vn

*Các báo chí nên trình danh thiếp để được tác nghiệp tại triển lãm.*

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search