LEARN ABOUT COFFEE EXPO VIETNAM

Triển lãm Quốc tế Trà & Bakery Lần 1

Coffee Expo Vietnam 2018 là sự kiện thương mại đáng chú ý nhất trong ngành cà phê, trà và bánh, triển lãm tập trung các công ty về cà phê, trà, nguyên liệu, máy móc & thiết bị, bánh và các sản phẩm liên quan khác. Sự kiện này có rất nhiều hoạt động về giáo dục và đào tạo cho những người trong ngành từ các thương hiệu trong nước và quốc tế. Đặc biệt, cùng với Coffee Expo, Tea Expo và Bakery Expo sẽ mang đến không khí sôi động mới trong năm nay.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search