ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRIỂN LÃM!

Đăng Ký Khách Tham Quan

Có thể đăng ký trước trực tuyến từ bây giờ đến ngày 30/05/2017

Đăng ký trước

Khách tham quan sẽ nhận được thư email thông tin đăng ký. Khách tham quan đã đăng ký trước phải trình danh thiếp tại quầy đăng ký ở sảnh chính của Trung Tâm Triển Lãm để nhận thẻ Khách Tham quan.

Có thể nhận Thẻ đeo khách tham quan trong suốt thời gian mở cửa triển lãm và trước giờ đóng cửa 15 phút.

Là khách tham quan đã đăng ký trước, bạn có thể:

  1. Dễ dàng nhận Thẻ tại các Quầy Đăng ký.
  2. Được miễn phí nhận cuốn Kỹ yếu Triển lãm Quốc tế Cà phê tại Việt Nam ngay tại quầy Đăng Ký.

Đăng Ký Tại Chỗ

Khách tham quan không đăng ký trực tuyến có thể chọn đăng ký tại Trung Tâm Triển Lãm trong thời gian điễn ra triển lãm. Những người đăng ký tại chỗ phải điền vào mẫu đơn đăng ký và Bảng khảo sát đăng ký. Các Quầy Đăng Ký Thông tin sẽ được sắp xếp ngay trước nhà Triển lãm.

Có thể đăng ký tại chỗ trong suốt thời gian mở cửa Triển lãm và trước giờ đóng cửa 30 phút.

Khách tham quan phải trình danh thiếp để xác nhận và nhận vé đăng ký.

Ngày / Giờ Mở Cửa:

Từ ngày 01 đến ngày 03/06/2017
10h sáng – 5h chiều

Phí:

MIỄN PHÍ!

*Các chuyên gia thương mại không liên quan sẽ bị từ chối đăng ký vào ngày 01/06 (thứ 5) và ngày 02/06/2017 (thứ 6).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search